Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013


«Αίτημα  έγκρισης συνάντησης εργασίας Δ/ντών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου, Υπευθύνων καινοτόμων δράσεων και μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου με θέμα: Η  εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο,  την Δευτέρα  7   Οκτωβρίου 2013»

Έχοντας υπόψη :

Ø  Την Υ.Α    Γ2/319ΦΕΚ 451/23-5-95 για ίδρυση και λειτουργία των Κ.Π.Ε.
Ø  Την Υ.Α Γ2/6773ΦΕΚ 987/7-11-97 για ίδρυση και λειτουργία του Κ.Π.Ε Ζακύνθου

Ø  Την Υ.Α    57905/Γ2/4-6-2002  περί ρύθμισης θεμάτων  στελέχωσης και λειτουργίας των Κ.Π.Ε και περί καθηκόντων των απασχολούμενων σε αυτά
Ø  Την επικαιροποίηση 11942/23-08-2010 Ε.Υ.Δ./ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
ØΤην Υ.Α  12342/Γ7/03-09-2013 για την Καθιέρωση της ‘Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’
Ø  Τον προγραμματισμό του Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2013-2014 και στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του ή τη Διαχειριστική του Επιτροπή

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων    προγραμματίζει, σε συνεργασία με τις  Διευθύνσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ζακύνθου, συνάντηση εργασίας  Διευθυντών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου, Υπευθύνων καινοτόμων δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου και μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα:
         
          « Η  εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο »

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις  7/10/2013, στη Ζάκυνθο και στην αίθουσα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.
Σκοπός της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’ είναι η ενημέρωση των Δ/ντών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ζακύνθου σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται στα ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  ( ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, ΚΠΕ Κερκύρας), των δράσεων τους που απευθύνονται σε μαθητές και ομάδες ενηλίκων, αλλά και η διερεύνηση των δυνατοτήτων διεύρυνσης των δράσεων αυτών στη νέα πραγματικότητα.
Είναι σκόπιμο να είναι ενήμεροι οι δ/ντές των σχολείων για τη γενικότερη λειτουργία των  ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και για τις δυνατότητες που προσφέρονται στα πλαίσια των δράσεων δια βίου μάθησης για ενήλικες για εκπαίδευση εκπ/κών σχολείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων κ.α.
Θα είναι χρήσιμη η ενημέρωση από τους Υπευθύνους καινοτόμων δράσεων των Δ/νσεων σχετικά με τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, το καθεστώς των επισκέψεων των σχολείων σε ΚΠΕ κ.α. 
Επίσης θα επιδιωχθεί να δοθεί χρόνος σε όλους τους συμμετέχοντες για προτάσεις σχετικές με την  κατά το δυνατό πληρέστερη και αρτιότερη συνεργασία Σχολείων-Υπευθύνων καινοτόμων Δράσεων- ΚΠΕ και την καλύτερη αξιοποίηση των ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων νήσων από τα σχολεία, ως εργαλείου, για την υλοποίηση των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αριθμός συμμετεχόντων: 45 άτομα

Οργανωτική Επιτροπή
Κόκλας Διονύσιος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης
Κοπανάς Ιωάννης, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης
Αβούρη Πηνελόπη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
Σεμιτέκος Δημήτρης, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γούναρη Ελένη, Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου


Πρόγραμμα συνάντησης

ΔΕΥΤΕΡΑ 7  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

9.30-9.45  Προσέλευση παραλαβή φακέλων

9.45 – 10.00 Χαιρετισμοί

10.00-10.10  Χαιρετισμός και ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων σχετικά με τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων από τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Κοπανά Ιωάννη

10.10-10.20  Χαιρετισμός και ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων σχετικά με τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων από τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης  Κόκλα Διονύσιο

10.20- 10.35 «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση». Ενημέρωση από την Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου Γούναρη Ελένη

10.35-10.50  Παρουσίαση δράσεων και λειτουργίας ΚΠΕ Λιθακιάς από την Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λιθακιάς Αβούρη Πηνελόπη

10.50-11.05  Διάλειμμα – καφές

11.05- 11.30 «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κέρκυρας και το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφορική Τεχνολογία»
Εισηγητής: Βλάσσης Αλέξανδρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας

11.30-11.50   Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο σεισμός σα φαινόμενο και τα μέτρα προστασίας» και το δίκτυο «Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει»
Εισηγητής: Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς και πρόεδρος του δικτύου

11.50 – 12.10 Το μονοήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου « Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο της Ζακύνθου»
Εισηγητές: Αβούρη Πηνελόπη, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου
                     Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς

12.10 - 12.30   Το μονοήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου «Οικολογικό Αποτύπωμα»
Εισηγήτρια: Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                       Σεμιτέκος Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς

12.30 – 12.50 Τα προγράμματα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου «Ελιά, λάδι, ο ελαιώνας σαν οικοσύστημα» και «Θαλάσσιο περιβάλλον - απειλούμενα είδη»
Εισηγητής:  Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς


12.50 – 13.30  Προτάσεις Δ/ντών σχολείων για καλλίτερη συνεργασία ΚΠΕ – Υπευθύνων καινοτόμων δράσεων- Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,   προώθηση στοχευμένων δράσεων και συζήτηση τυχόν προβλημάτων


Ø  Το Κ.Π.Ε Λιθακιάς Ζακύνθου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του ή τη Διαχειριστική του Επιτροπή:

·        Τα έξοδα φακέλων, αναλώσιμων υλικών, κέτερινκ κ.λ.π.
Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας, (2 άτομα) θα καλυφθούν από το οικεία Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του  ή τη διαχειριστική του επιτροπή.
Ακολουθούν πίνακες με τους  εισηγητές και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς


ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οργανωτική επιτροπή και εισηγητές της συνάντησης
1    
Κοπανάς Ιωάννης, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης
2   
Κόκλας Διονύσιος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης
3   
Αβούρη Πηνελόπη, Αναπλ. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
4   
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος  Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
5   
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
6   
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
7   
Σεμιτέκος Δημήτριος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
8   
Γούναρη Ελένη, Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου
9   
Βλάσσης Αλέξανδρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας
10             
Βάρελη Σοφία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κέρκυρας

Πίνακας 2
Συμμετέχοντες Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης
Α/Α
Σχολική Μονάδα Που Υπηρετεί
Ονοματεπώνυμο
1
4/Θ Δ.Σ Βασιλικού
Φλάμπουρας-Νιέτος Ηλίας
2
6/Θ Δ.Σ Βολιμών
Θεοδόσης-Κοντός Ιωάννης
3
6/Θ Δ.Σ Γερακαρίων
Γουσέτης Γεώργιος
4
6/Θ Δ.Σ Δερματούσας
Πέττας Σπυρίδων του Νικολάου
5
6/Θ Δ.Σ Ειδικό Ζακύνθου
Κλάδης Παναγιώτης
6
12/Θ 1ο Δ.Σ Ζακύνθου
Ταταρίδης Ελευθέριος
7
12/Θ 2ο Δ.Σ Ζακύνθου
Θεοδώσης Διονύσιος
8
12/Θ 3ο Δ.Σ Ζακύνθου
Ρούσσου Αντιγόνη
9
12/Θ 4ο Δ.Σ Ζακύνθου
Πέττας Σπυρίδων του Νικολάου
10
12/Θ 5ο Δ.Σ Ζακύνθου
Σαρακίνη Αικατερίνη
11
12/Θ 6ο Δ.Σ Ζακύνθου
Βαλλής Αλέξανδρος
12
12/Θ Δ.Σ 1ο Κάμπου
Αγγελούσης Ευάγγελος
13
6/Θ Δ.Σ Κατασταρίου
Θεοδώσης Σπυρίδων Ιωάννου
14
6/Θ Δ.Σ Λιθακιάς
Ανδρεώλας Κωνσταντίνος
15
6/Θ Δ.Σ Μουζακίου
Ζηκίδης Θεόφιλος
16
4/Θ Δ.Σ Ορεινής Ζώνης
Χουλιάρα Ξανθή
17
6/Θ Δ.Σ Παντοκράτορα
Λούντζης  Διονύσιος
18
6/Θ Δ.Σ 1ο Ρίζας
Φλεμοτόμος Θεοτόκης
19
6/Θ Δ.Σ 2ο Ρίζας
Κακούρη Ελευθερία
20
10/Θ Δ.Σ 3ο Ρίζας
Πήλικα Μαρία
Πίνακας 3
Συμμετέχοντες Διευθυντές Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Μονάδα Που Υπηρετεί
Διευθυντής
1
1ο Γυμνάσιο Ζακύνθου
Αλεξίου Όλγα
2
2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου
Πόθος Διονύσιος
3
3ο Γυμνάσιο Ζακύνθου
Μαργαρίτη Σταυρούλα
4
Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου
Φιορεντίνος Σπυρίδων
5
Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Ζακύνθου
Γελαδάς Κωνσταντίνος
6
1οΓΕΛ Ζακύνθου
Ακτύπη Παναγιώτα
7
2ο ΓΕΛ Ζακύνθου
Στραβοπόδης Δημήτριος
8
Γυμνάσιο Βανάτου
Σπίνος Παύλος
9
Γυμνάσιο Λιθακιάς
Γαρδέλης Νικόλαος
10
Γυμνάσιο Μαχαιράδου
Μάργαρη Φιλιππίτσα-Φραγκίσκη
11
Γυμνάσιο Βολιμών
Πομόνης Θεόδωρος
12
Γυμνάσιο Κατασταρίου
Γκούσκος Κωνσταντίνος
13
ΓΕΛ Κατασταρίου
Σταμίρης Βασίλειος
14
ΕΠΑΛ Ζακύνθου
Αβούρης Δημήτριος
15
ΕΠΑΣ Ζακύνθου
Ξένος Ιωάννης
16
ΣΕΚ Ζακύνθου
Δρόσος Ιωάννης
17
ΕΕΕΕΚ Ζακύνθου
Κελαράκη ΔανάηΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κετεριγκ : 150 ευρώ
Αναλώσιμα υλικά (φάκελοι, στυλό κλπ) 75 ευρώ


Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πραγματοποίηση της συνάντησης εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: