Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο Εκπαιδευτικών Κεφαλληνίας - Ζακύνθου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
στo πλαίσιo των δράσεων του Ε.Θ.Δ. : "Το σεισμικό τόξο που μας ...ενώνει", ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εισαγωγικό σεμινάριο Εκπαιδευτικών   Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κεφαλληνίας και Ν.Ζακύνθου οι οποίοι συμμετέχουν στο Ε.Θ.Δ. Το θέμα του ήταν: "Σεισμός και Εκπαιδευτικές Πρακτικές" και υλοποιήθηκε στη Ζάκυνθο στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013.
Το Ε.Θ.Δ: "Το σεισμικό τόξο που μας ...ενώνει" συντονίζεται από το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και Περιβαλλοντικές Ομάδες των σχολείων σας συμμετέχουν σε αυτό.Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου's Slidely by Slidely Slideshow
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Εισαγωγικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου


  Θέμα:
«Αίτημα έγκρισης εισαγωγικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Το σεισμικό τόξο που μας ………ενώνει», με θέμα: «Σεισμός και Εκπαιδευτικές Πρακτικές», στη Ζάκυνθο, στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013».

Έχοντας υπόψη :
Ø  Την Υ.Α    Γ2/319ΦΕΚ 451/23-5-95 για ίδρυση και λειτουργία των Κ.Π.Ε.
Ø  Την Υ.Α Γ2/6773ΦΕΚ 987/7-11-97 για ίδρυση και λειτουργία του Κ.Π.Ε Ζακύνθου
Ø  Την Υ.Α    57905/Γ2/4-6-2002  περί ρύθμισης θεμάτων  στελέχωσης και λειτουργίας των Κ.Π.Ε και περί καθηκόντων των απασχολούμενων σε αυτά
Ø  Την επικαιροποίηση 11942/23-08-2010 Ε.Υ.Δ./ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
Ø  Τον προγραμματισμό του Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2013-2014 και στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων προγραμματίζει τη διοργάνωση εισαγωγικού σεμιναρίου σαράντα (40) εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με θέμα: «Σεισμός και Εκπαιδευτικές Πρακτικές», στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Το σεισμικό τόξο που μας ………ενώνει», στη Ζάκυνθο, στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς.

Στόχος του εισαγωγικού σεμιναρίου είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που άπτονται του φαινομένου «Σεισμός», η ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του φαινομένου και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών (Πολιτεία, πολίτης, εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα κ.λ.π.).

Προβλέπονται εισηγήσεις των Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου, Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. Ιθάκης, του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/Θμιας Κεφαλληνίας, βιωματικά εργαστήρια και επισκέψεις πεδίου στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, που αποτελεί και υποχρέωση του Κ.Π.Ε.


Οργανωτική Επιτροπή
Σταθάτος Θεόδωρος, Αν. Δ/ντης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Γαλανός Γεράσιμος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/Θμιας Κεφαλληνίας
Αβούρη Πηνελόπη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
Σεμιτέκος Δημήτρης, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου


Εισηγητές-Επιμορφωτές
Γαλανός Γεράσιμος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/Θμιας Κεφαλληνίας
Αβούρη Πηνελόπη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
Σεμιτέκος Δημήτρης, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς ΖακύνθουΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και ζακυνθου με θέμα: «Σεισμός και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ Πρακτικές» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ «ΕθνικόΥ ΘεματικόΥ ΔίκτυοΥ Π.Ε. «Το σεισμικό τόξο που μας ………ενώνει» στη Ζάκυνθο, στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18:00 – 22:30
Άφιξη συμμετεχόντων και τακτοποίηση στον τόπο διαμονής

Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1η Συνεδρία

8.30-9.00
Στοχοθεσία του Εισαγωγικού Σεμιναρίου
9.00-2.30
Μελέτη Πεδίου-Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στα Ρήγματα της Ζακύνθου
Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Λιθακιάς

Γεύμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2η Συνεδρία

16.30-17.00
Προσέλευση
17.00-17.10
Χαιρετισμός του Δ/ντη Α/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κ. Διονυσίου Κόκλα
17.10-17.20
Χαιρετισμός της Υπεύθυνης Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Κωνσταντίνας Βασιλάτου
17.20-17.30
«Η λειτουργία και οι δράσεις του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου»
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Αβούρη, Αν.Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς
17.30 -17.50
«Οι σεισμοί του 1953 στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη»
Εισηγητές: Γεράσιμος Χάνος Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιθάκης
                     Δημήτριος Μολφέσης
17.50 – 18.10
«Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών του 1953 στους κατοίκους των νησιών μας»
Εισηγητής: Γεράσιμος Γαλανός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης
18.10 – 18.25
Το τριήμερο πρόγραμμα «Ο Σεισμός ως φυσικό φαινόμενο και μέτρα προστασίας» και το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Το σεισμικό τόξο … που μας Ενώνει»
Εισηγητές: Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
18.25 – 18.35
Διάλειμμα


3η Συνεδρία
Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια

18.35-20.00
Α Ομάδα
«Προσεγγίζοντας τους σεισμούς από επιστημονική και εκπαιδευτική σκοπιά»
Εισηγητής: Δημήτρης Γαρδέλης, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
«Εργαστήριο προσομοίωσης σεισμικών παραμέτρων»
Εισηγητές: Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Δημήτρης Σεμιτέκος, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
Β Ομάδα
«Οι Θεατρικές τεχνικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς
20.00 - 2015
Διάλειμμα
20.15 – 22.00
Β Ομάδα
«Προσεγγίζοντας τους σεισμούς από επιστημονική και εκπαιδευτική σκοπιά»
Εισηγητής: Δημήτρης Γαρδέλης, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
«Εργαστήριο προσομοίωσης σεισμικών παραμέτρων»
Εισηγητές: Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Δημήτρης Σεμιτέκος, Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
Α Ομάδα
«Οι Θεατρικές τεχνικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς
21.30
ΔείπνοΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4η Συνεδρία

08.30 – 09.30
«Η πόλις Ζάκυνθος 1484 -  1953. Γεωλογικές ανακατατάξεις και αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις».
Εισηγητές: Πηνελόπη Αβούρη, Αν.Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς,
                    Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                    Δημήτρης Γαρδέλης, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                    Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
09.30 – 11.30

«Αναζητώντας τα ίχνη των σεισμών στην πόλη της Ζακύνθου-Περιβαλλοντικό μονοπάτι»
Εισηγητές: Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                      Δημήτρης Γαρδέλης, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                      Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
11.30 – 12.30
Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην «Μπόχαλη» και στην «Terra».
Εισηγητές: Αναστάσιος Βισβάρδης, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος  Π.Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
12.30 – 13.00
Αξιολόγηση σεμιναρίου – Κλείσιμο- Γεύμα


Το Κ.Π.Ε Λιθακιάς Ζακύνθου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο  Έργου/Υποέργου του:

·       Τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων
·       Τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων (δύο διανυκτερεύσεις)
·       Τα έξοδα διατροφής της οργανωτικής επιτροπής
·       Τα έξοδα εκμίσθωσης τουριστικού λεωφορείου για την επίσκεψη στο πεδίο
·       Τα έξοδα φακέλων, αναλώσιμων υλικών, κέτερινγκ-καφές κ.λ.π.

Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών των Π.Ο. του ΚΠΕ Ιθάκης ( δύο άτομα) θα καλυφθούν από το οικείο Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του.

Προϋπολογισμός δαπάνης:

Διαμονή συμμετεχόντων 7Χ30= 210 Χ 2 ημέρες = 420 ευρω
Διατροφή συμμετεχόντων 13,5 Χ 40 = 540 Χ 2ημέρες = 1080 ευρω
Διατροφή οργανωτικής επιτροπής 7Χ13,5= 94,5 Χ 2 ημέρες = 189 ευρώ
Εκμίσθωση τουριστικού λεωφορείου για την μετακίνηση στο πεδίο: 600 ευρώ
Κέτερινκ:  200 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ:   2489 ευρώ


Αριθμός συμμετεχόντων: 40 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης από τους νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πραγματοποίηση του σεμιναρίου


                                                                                             Η Αν. Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.
                                                                                                    Αβούρη Πηνελόπη